Musik förbättrar prestationen

Det har konstaterats att om du lyssnar på musik under tiden du löptränar eller motionerar på annat sätt, så förbättras dina prestationer betydligt. För det har visat sig att om du har hörlurar med din favoritmusik på dig under dina löprundor, så är det mycket sannolikt att du dels löper mycket snabbare men också längre. Att lyssna på musik gör också att träningen blir så mycket lättare.

I takt till musiken

För att verkligen uppnå det optimala bör musiken anpassas till den typ av träning du håller på med. Rytmen som är i musiken avgör nämligen vilket tempo du tränar i. Har du musik som har ett högt bpm (Beats Per Minute) finns det större chans att du löper och dessutom håller ett tempo som är högre om du inte skulle ha någon musik i dina öron eller ha lyssnat på musik som spelades helt apropå.

Snabb musik

I och med att du lyssnar på musik som har en snabb takt, vilket innebär att bpm:et är högt och som betyder att taktslagen är många i musiken per minut, har musiken ett högt bpm som gör att musiken blir medryckande och snabb och gör att det underlättar för din löpning.

Löpning på fem minuter och antal bpm:

  • Vid normal löpning utan musik så är det oftast att löpare har omkring 170 steg per minut. Vill du därför bara löpa i normal takt ska du ha musik med 170 bpm i dina öron.
  • För att öka antal steg per minut, bör du då ha högre bpm, vilket kan vara svårt att få tag i. Då bör du ligga på 180 steg per minut och ett bpm 180. För att göra det lättare för dig så kan du löpa i så kallat dubbeltempo. Vilket innebär att du räknar taktslagen för din ena fot (två steg/slag). Då kan du välja musik som har 90 bpm istället.

Räkna

Det gäller att räkna dina antal steg och det är viktigt att fötterna och musiken följs åt. Du får lyssna genom dina favoritlåtar för att se vilka av låtarna som passar bäst att löpa till. För att ta reda på vilka låtar som passar bäst, får du räkna antalet gånger du sätter ner fötterna som du gör under en minut. Löp precis som du brukar göra och räkna antalen steg du gör under en minut.

Så skulle du löpa en kilometer på fem minuter, har du förmodligen en löpfrekvens på omkring 170 steg/minut. Då bör din musik ha 170 bpm eller i halvtempo på 85 bpm. Att det skiljer 2 – 4 bpm har inte så stor betydelse, men nu vet du hur du ska få det bästa resultatet och effekten av din löpträning.

Så se därför till att lära dig att löpa i takt med musiken eller så använder du helt enkelt musiken som ett bakgrundsljud. Du avgör själv vilket som är bäst för dig. Huvudsaken är att du tycker det är roligt att löpa, sedan har det ingen betydelse vilket sätt du gör det på. Skulle du cykla är det ett tramptag per minut (rpm) som gäller.